Hírek Az alapítvány FILANTROPOSZ EGYESÜLET Konferenciák Eranus Peregrinus Rajtunk a világ szeme Találkozási pontjaink
Filantroposz műhely
Az 1993 március 1-én indult Arkánum Szellemi Iskola Alapítvány a 2019-es évben befejezte működését, a missziós levélben foglalt feladatokat elvégezte, a lehető legszélesebb alapot adta egy, a Michael-korszak követelményének megfelelő szellemi műveltséghez.
Ma, negyed századdal később a feladat és annak tétje - Európa eljövendő sorsának fordulópontján - sokkal nagyobb. A megkezdett munka szerves, eleven, „már nem síkföldi” folytatásával indulunk most Ispánkról ország- és Európaszerte.

Összeomlásból alapítás


Összeomlásból alapítás
 
2022. október 5-én Összeomlásból alapítás címmel videointerjú készült a Kalo TV-n Bistey Zsuzsa részvételével.
Témája természetesen nem más, mint Európa „végállapota”, egy olyan kontinentális sorshelyzet, amelynek további alakulása teljes mértékben a szellemileg éber európai individuumok képességein múlik. Az interjú nyilván felveti majd azokat a kérdéseket és lehetőségeket, amelynek mozgásterében az emberi gondolkodás, felelősségérzet és tenni kívánó akarat orientálhatja magát.
 
A Filantroposz Műhely a fenti leírás feldolgozásához kíván egy olyan szellemi orientációs alkalmat teremteni, amelynek első formái az utolsó két évben Ispánkon, és néhány városban csoportmunka nyomában hasznosnak bizonyultak.
     120 esztendeje érte el Európát az a szellemi áramlat, amelyből aztán „a XXI. század legjobban őrzött titka” lett. Európa közepén megjelent a modern szellemtudomány, hogy felkészítse az emberiséget a XX. és XXI. század meghatározó fejlődési lehetőségeire. Ez az áramlat a mai fejlett emberi intellektus számára először felveti a kérdést: nem hiányzik-e egyre jobban a világ másik fele, az anyagon túli szellemi valóság, a szellemi kozmoszban a Teremtést állandóan fenntartó szellemi lények természetének és az emberi élettel, természettel való kapcsolatának megismertetése.
    Makovecz Imre, aki ennek az áramlatnak utolérhetetlen képességű képviselője, egész életével igazolta, azt a kevesek számára nyilvánvaló tényt, hogy Európa közepe misztériumtér.
    Az itt élő emberiségtől egészen új, magasabb értelmi, gondolkodási, érzésbeli és akarati lépéseket követel, melyeknek célja, hogy ebben a világellentétektől ma még körülzárt, állandó figyelem középpontjába került térségben, létfontosságú új, lelki-szellemi képességek ébredjenek.
 
Ma a világsors alakulásának kulcsa, hogy a közép-európai emberek belső világában egy szabad, mindenféle előítélettől mentes, szakrális szemlélet születhessen, amely a szabad, előítéletektől mentes, de ítélőképes gondolkodásból a világszeretet megismerő ereje által azonnali, intuitív cselekvéshez vezet.
   
Közép-Európa új szellemi kultúrája kezdeti formájában már megjelent, alapja az a felismerés, hogy az ideák világa minden lét ősforrása és alapelve, hogy a Teremtés fáján csak az jelent valamit, ami létét az ideából származtatja.
 
Az Idea az önmagában világos, magában és magával beteljesedett szellem.
Minden anyagi, fizikai lét ennek az ideának következménye, sajátos megjelenési formája a Földön.
Ebből következik, hogy bármilyen érték nem lehet más, mint a Teremtés magas szellemi rendjének tükröződése a földi világban és az emberi lényben.

Az ember soha nem önmagáért él, nem is képes erre, mert szellemével (akár tud róla, akár nem) állandó összeköttetésben áll a világteremtő szellemi lényekkel.
     Makovecz Imre, aki 2011. szeptembere óta már a küszöbön túlról súg nekünk, az Ispánkra tervezett kápolna anyagaiban és formáiban a következő üzenetet hagyta ránk:
 
„A kontinens belsejében egy új Nap készül felkelni, melynek fényénél az ellene felvonuló erők önrombolóvá válnak. Ezért a Nap-jövőért már megindult a harc: hatalmas örvénylő folyamatok indultak be egyéni és kontinentális sorsunkban egyaránt.
Félelem lehet bennünk, félnivalónk azonban nincs”.

Európa az utolsó 100 évben elárulta a szellemet.
A szellem a romokból fog kiemelkedni.
Civilizációvá sorvadt kultúránk végzetes hiánybetegségeink egyre durvább tüneteivel fordul felénk, hogy felhívja magára a figyelmünket.

Közép-Európában egyszerre fog megnyilvánulni a szakadék, és annak legyőzése. 

Az itt tömören leírtak jegyében indult el Ispánkon 32 évvel ezelőtt egy szellemi műhely.

    Makovecz Imre 14 éven át társult velünk ebben a munkában itt az Őrség szívében. 2011. szeptember 27-én lépte át a szellemvilág küszöbét, hogy elfoglalja helyét az égi kerekasztal mellett, a Mesterek között, akik Közép-Európa sorsát gondozzák.

    2019 januárjában indult el az Őrzők kápolnájának fordulatokban gazdag születési folyamata. Ebben az elmúlt három évben az ispánki csoport, aki Makovecz akaratának beteljesítését tekintette munkája fókuszának, nem a bőrén, hanem a csontjáig megtapasztalta miféle harc indult meg a világban Európa lelkéért, valójában az egész emberiség  szellemi fejlődésének irányáért.
    Ilyen körülmények között merült fel Ispánkon az igény, hogy az eddigi többnapos, többhetes szellemi alapképzések helyett más formában tegyük hozzáférhetővé a továbbiakban, immár nélkülözhetetlenné vált szellemi alapokat olyan emberek számára, akikben megérett a felismerés: ezeket az alapokat tovább már nem nélkülözhetik. Ekkor – némi prekognitív felismeréssel – oltóanyagnak, vakcinának neveztük el a reménybeli széleskörű képzésre előkészített alapokat.
    A következő évben ennek az elnevezésnek félelmetesen nagy, egész világunkat megrázó valóságtartalma lett.
 
Ma 2022-ben még mindig nem tudjuk,
hogy mi köze van a Teremtés koronájának a Korona teremtéséhez.

Akárhogy is, Ispánk vakcinája elkészült és ahogy illik, ebből is három oltásra lesz szükség:
 • Az első magas kötelezettség a ma embere számára, hogy az emberiség eredetét, Földkorszakokban való megjelenését a jelenig menően, valamint ebből következő jövőbeli fejlődését szellemi irányokban megértse, s benne az individuum helyezettségét és feladatát felfogja.
  Ez az első oltás a Szellemtudományos Kozmológia.
 • A sorstörvények világába, a sorsot folyamatosan teremtő és fenntartó szellemi hatalmak lényeibe, tevékenységébe való bepillantás, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember saját életében koronatanúvá, a világot irányító szellemi hatalmak együttműködő munkatársává váljon, és felfedezze a végzetben rejlő szabadságot.Ehhez két képességet kell kifejlesztenünk: 

  az első, a gondolat megragadása a Világmindenségben;
  a második, a végzet feltámadása az individuális Énben.

 • A második oltás neve (egyelőre jobb híján): Karmatan.
 • Végezetül, a harmadik gyógyszer az emberiség sárba rántott életére, az egyre inkább csak lefelé nyíló ajtókra, az egyre nyilvánvalóbb önpusztító tendenciák ellensúlyozására: megismerni Napkozmoszunk teremtőjének lényét, örökkévaló szellemi Én-lényünk egyetlen forrását, az igazság felé vezető út állandó megvilágítóját, Krisztus lényét, a Golgota misztériumának megértésében.
  Ez a harmadik oltásunk a Krisztológia.
Minden egyes oltás egy-egy napi, mintegy 6-8 órás koncentrált munkát igényel. Tapasztalatunk szerint a résztvevők kisebb csoportokban hatékonyabban képesek dolgozni ezekkel a tartalmakkal. Az egyes oltások között kb. egy hónapnyi időnek kell eltelnie.
Aki késznek érzi magát egy ilyen munkára, a következő módon jelezheti:

Találkozási pontjaink:
Telefon: +36-30-2787356
06-94-428831
E-mail: filantroposzmuhely@gmail.com


KONFERENCIA

Peregrinus
Kiadványaink
23. Cara Wilson: Szeretettel, Otto
22. Titkok az autisták világából
21. Karl Heyer: Kaspar Hauser és Közép-Európa sorsa a XIX. században
20. Barbro Karlén: Farkasordítás. Karmabiográfia: két egymást követő, XX. századi inkarnáció képei
 
 
Hírek   |   Az alapítvány   |   FILANTROPOSZ EGYESÜLET   |   Konferenciák   |   Eranus   |   Peregrinus   |   Rajtunk a világ szeme   |   Találkozási pontjaink
Elérhetőségek
H-9941 Ispánk, Nyugati szer 2.
Mobil: +36 70/34-45-584
E-mail: michaelbistey@gmail.com
Egyéb
Beállítás kezdőlapként | Hozzáadás a kedvencekhez
Ajánlás e-mailben | Szerzői jogok
Copyright
© 2013. Arkánum Alapítvány.
Minden jog fenntartva.
www.ysolutions.hu